Newsletters | Nuusbriewe

Access the Faculty’s newsletters here. Click on the front page of the relevant version below. | Kry toegang tot die Fakulteit se nuusbriewe hier. Klik op die voorblad van die relevante weergawe hier onder.

Scroll to Top

STELLENBOSSE

Regsfakulteit
100 jaar

Stellenbosch

Law faculty
100 years

Andreas van Wyk, Gerhard Lubbe & Albert Grundilingh

216pp
978-0-620-9634-8

R750

Incl.VAT (Hardeband | Hardcover)

R1,250

Incl.VAT (Luukse gestekende leergebonde uitg. | Luxury signed leather bound ed.)

Read more about the book (click here and here)

Order from: orders@africansunmedia.co.za or +27 21 201 0071