Gallery

1930 - 1939

1940 - 1949

STELLENBOSSE
REGSFAKULTEIT
100 JAAR
Cupidae legum iuventuti
STELLENBOSCH
LAW FACULTY
100 YEARS
Cupidae legum iuventuti
Andreas van Wyk, Gerhard Lubbe & Albert Grundlingh
216pp
978-0-620-9634-8
1
R750
Incl. VAT (Hardeband | Hardcover)
2
R1,250
Incl. VAT (Luukse getekende leergebonde uitg. | Luxury signed leather bound ed.)
law-facutly-small-logo

Banking details

 

Account Holder: US Deposit Account
Bank: Standard Bank
Account number: 073006955
Branch code: 050610
Reference: Donation / Name or Anonymous
law-facutly-small-logo

Bankbesonderhede

 

Rekeninghouer: US Deposit Account
Bank: Standard Bank
Rekeningnommer: 073006955
Takkode: 050610
Verwysing: Donasie/Naam of Anoniem